Program Czyste Powietrze – co warto o nim wiedzieć?

Program Czyste Powietrze, jako pierwszy ogólnopolski projekt dofinansowania na ocieplenie domów jednorodzinnych, ma zasięg obejmujący nie tylko termomodernizację budynków i wymianę przestarzałych źródeł ciepła, ale również zapewnia dotacje na nowe okna i drzwi. Szczególnie interesujące jest to, że dotacja na wymianę okien w 2023 roku została znacząco podniesiona, umożliwiając beneficjentom korzystanie z jeszcze bardziej atrakcyjnych środków finansowych.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Program Czyste Powietrze 2023 skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz do osób posiadających lokale mieszkalne wydzielone w budynkach jednorodzinnych z osobną księgą wieczystą. Warto przy tym nadmienić, że program nie obejmuje lokatorów czy osób wynajmujących nieruchomość, co sprawia, że korzystać z niego mogą wyłącznie osoby posiadające stuprocentowe prawa do nieruchomości. Niemniej jednak program ten przynosi liczne korzyści materialne. 

Progi dochodowe i poziomy dofinansowania oraz maksymalne dofinansowanie

Wprowadzone zmiany w programie przyniosły zmiany progów dochodowych, co znacząco poszerza grono potencjalnych beneficjentów. Nowe progi dochodowe wynoszą teraz 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Warto zaznaczyć, że w nowej odsłonie programu, obowiązującej od 3 stycznia 2023 roku, maksymalne dofinansowanie zostało znacząco podniesione. Beneficjenci mogą teraz ubiegać się o wsparcie finansowe nawet do 135 tysięcy złotych. To istotne zwiększenie kwoty stanowi dodatkową zachętę dla właścicieli domów jednorodzinnych do przystąpienia do programu i podjęcia działań mających na celu polepszenie efektywności energetycznej swoich domów.

Jakie warunki i dokumenty są wymagane?

Aby skorzystać z programu, beneficjent musi spełnić dwa obligatoryjne warunki. Przede wszystkim, musi być właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego, który ma co najmniej 10 lat. Dodatkowo, dochód w rodzinie nie może przekraczać określonych progów. Aby potwierdzić swoją sytuację finansową, niezbędne jest przedstawienie odpowiedniego zaświadczenia o dochodzie, które da się bardzo łatwo uzyskać w gminie. Warto także zaznaczyć, że od 2023 roku uzyskanie dofinansowania uzależnione jest od przeprowadzenia audytu energetycznego budynku, co stanowi dodatkową warstwę zabezpieczenia przed słabą efektywnością energetyczną inwestycji.

Jakie okna spełniają wymagania programu?

Aby otrzymać dofinansowanie do wymiany okien, stolarka musi spełniać pewne normy. Przenikalność cieplna dla okien nie może przekraczać 0,9 W/(m²·K), a dla drzwi wejściowych – 1,3 W/(m²·K). Te wartości muszą być potwierdzone deklaracją określonego producenta. Warto podkreślić, że produkowana w Gdańskiej Fabryce Okien stolarka okienna i drzwiowa spełnia wszystkie wymogi programu Czyste Powietrze, co czyni ją doskonałym wyborem dla potencjalnych beneficjentów. Możliwości jest jednak wiele, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie. 

Czy warto skorzystać z doradcy w sprawie dotacji?

Wdrożenie wszystkich procedur związanych z wymianą okien może być względnie trudne dla przeciętnego beneficjenta. Dlatego warto skorzystać z pomocy doradcy do spraw dotacji. Doradca do spraw dotacji z programu Czyste Powietrze może pomóc w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie, a koszt takiej pomocy zazwyczaj jest bardzo niewielki. Skorzystanie z profesjonalnego doradztwa z pewnością ułatwi cały proces aplikacyjny i znacząco zwiększy szanse na uzyskanie pełnych środków finansowych.